خاقان

  • 5
  • 6
  • 1
  • 3
  • 4

خاقان يعني پادشاه بزرگ

رستوران خاقان در يکي از کوچه هاي دنج جردن بنا شده است،در جايي ميانه محله که دور و برش اغلب مسکوني است و تا قبل از روي پا آمدن اين قصر کوچک جز اهالي محل کسي به آنجا رفت وآمد چنداني

نداشته و هنوز هم علي رقم شلوغ شدن خاقان،آنقدر محله آرام و دنج هست که براي خوردن يک غذاي عالي در يک محيط عالي بايد پيشنهادش کرد خاقان از بهمن ماه سال هشتاد ونه روي کار آمده است ، از

روزهايي که خانم و آقاي صفايي،بعد از رفت و آمد به چندين رستوران ايراني و بين المللي در سراسر ايران و ديگر کشورها تصميم گرفتند علاقه شان به رستوران و غذاهاي چرب خوشمزه را به زندگي

شغلي شان وارد کنند و يک رستوران بزنند،رستوران خاقان امروز در واقع همان خانه ويلايي آقاي صفايي و خانواده اش است که بعد از اين تصميم بزرگ به شکل و شمايل امروز تبديل شده است


خاقان بنا گرديده است تا بهترين ميزبان براي شادي هاي شما باشد