عاشقان غذا

سر آشپز

عاشقان غذا

منو

زیتون پروده – Pitted Olives

بورانی بادنجان – Eggplant Burani

بورانی اسفناج – Spinach Burani

بروسکتا – Brusechetta

سوپ روز – Day Soup

میگو چوبی – Shrimp

سالاد سزار – Cesar Salad

سالاد یونانی – Greece Salad

سالاد فتوش – Fatoush Salad

سالاد مخصوص خاقان – Exclusive Khaghan Salad

آبمیوه گاز دار مای – May Gassy Juice

آب پرتقال – Orange Juice

موهیتو – Mojito

باواریا – Bavaria

دوغ محلی – Dough

آب گاز دار – Sparking Water

چلو ماهیچه گوسفندی – Sheep Muscle

ماهی سالمون – Salmon Fish

جوجه کباب با استخوان – Chicken Kebab

ماهی قزل آلا – Grouper Fish

جوجه کباب بی استخوان – Chicken Kebab

میگو گریل – Grilled Shrimp

آب پرتقال – Orange Juice